Aktualności

ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI 2015

 W dniu 26.09.2015r. obchodziliśmy po raz kolejny  Światowy Dzień Turystyki, w ramach którego zaplanowano zwiedzanie miasta Bielska-Białej z przewodnikami czterema wyznaczonymi trasami dla wcześniej zgłoszonych grup szkolnychNasi uczniowie  zaczęli spacer z przewodnikiem od najstarszego w Starym Bielsku kościoła Św. Stanisława. Mieliśmy okazję zobaczyć tam otwarty tryptyk ołtarza. Następnie przeszliśmy przez Grodzisko i udaliśmy się do Domu Tkacza, gdzie poznaliśmy historię i proces wytwarzania tkanin. Wycieczkę zakończyliśmy na Placu Bolesława Chrobrego. Wspomnienia z tego dnia na pewno zostaną na długo w naszej pamięci.

                                                         Autorki artykułu:  Aleksandra Czul i  Weronika Sobko

 

Projekt profilaktyczny „Stop uzależnieniom! Razem wygrywamy zdrowie”

Profilaktyka „to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania

i deficyty dojrzałości, obejmująca równolegle trzy nurty działania:

  1. Wspomaganie człowieka w różnym wieku w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.

  2. Ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój
    i dezorganizują zdrowy styl życia.

  1. Inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu” (Z. B. Gas).

Pomysł na taką tematykę projektu zrodził się jako znak czasu, obserwacja otaczającej rzeczywistości i związane z nią problemy młodzieży, rodziców, wychowawców, nauczycieli.

II. Charakterystyka projektu 

Czytaj więcej...

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

Gimnazjum nr 2 świętuje EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

Europejski Dzień Języków został ustanowiony z inicjatywy Rady Europy w 2001 roku i od tamtej pory jest obchodzony corocznie w dniu 26 września.

Ma on na celuukazanie znaczenia nauki języków obcych, promowanie różnorodności językowej Europy, szerzenie porozumienia międzykulturowego oraz idei wielojęzyczności. Europejski Dzień Języków jest skierowany do uczniów, nauczycieli, szkół, uniwersytetów oraz każdego, kto zechce świętować językową różnorodność Europy. W ramach tego świętowania proponujemy naszym uczniom wykonanie prac plastycznych, które zostaną zaprezentowane całej społeczności szkolnej w postaci wystawy w głównym holu szkoły dniach 24-30 września.

Do wyboru macie następujące tematy:

Jak efektywnie uczyć się języków obcych?

W jakim celu uczymy się języków obcych?

Jak wyglądają kraje, których języków się uczymy?

Można również wykonać plakat z fiszkami z wyrażeniem „języki obce” w wybranym języku europejskim.

Zapraszamy do zabawy!

A nasze wydarzenie rejestrujemy na oficjalnej stronie Europejskiego Dnia Języków!

http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8437/language/pl-PL/Default.aspx

http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/pl-PL/Default.aspx

https://pl-pl.facebook.com/EDJ.fb

"Mam Talent"

W dniu 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka został zorganizowany konkurs pt. „Mam talent”. Uczniowie o różnych zainteresowaniach niezwiązanych z nauką zaprezentowali na forum szkoły swoje talenty. Celem konkursu było wyłonienie najciekawszej artystycznej osobowości w szkole, a oceniane były: oryginalność występu, wygląd i strój, wrażenie artystyczne oraz stopień trudności wymagany przy opanowaniu techniki. Uczniowie zaprezentowali szeroki wachlarz nowych umiejętności, których ocena stanowiła olbrzymie wyzwanie dla jury, gdyż wszystkie występy były na wysokim poziomie artystycznym i dotyczyły wielu dziedzin: śpiew, taniec, własna poezja, gra na gitarze, gra na pianinie, opowiadanie skeczu. 

Przyznane miejsca: 

I miejsce ex aequo Juliana Biesok i Natalia Hankus

II miejsce Igor Mrowiec

III miejsce Marek Knapczyk

IV miejsce zespół z klasy 3a

V miejsce Magda Brewczyk

VI miejsce zespół dziewcząt z klas 1a i 1b

VII miejsce zespół łączony (egzotyczny) z klas: 2a, 1a, 3a, 3b, 2b

Autor: BartЕ‚omiej Nagacz (bartek.nagacz(at)gmail.com)