Aktualności

NAJLICZNIEJSI NA STARCIE I MECIE!!! I MIEJSCE DLA GIMNAZJUM NR 2!!!

W dniu 18 września odbył się 41 Rodzinny Rajd Rowerowy. Trasa rajdu prowadziła z Bielska-Białej do Kóz i z powrotem, wynosiła 33 kilometry. Nasze gimnazjum zajęło I miejsce ze względu na liczbę uczestników, aż 28. Oprócz uczniów i nauczycieli, dzielnie wspierali nas rodzice. Zdobyliśmy puchar, dyplom oraz kosz słodyczy. Czuliśmy się jak gwiazdy w świetle fleszów.

Czytaj więcej...

Rok szkolny 2016/2017

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów gimnazjum odbędzie się 

1 września 2016r. o godz. 9.00 

w następujących salach:

kl. 1a i 1b – s. 26 (po wejściu do szkoły udaj się w prawą stronę i na II piętro)

kl. 2a – s. 34
kl. 3a – s. 24

kl. 3b – s. 25

Szóstoklasisto!

W związku z przystąpieniem Miasta Bielska-Białej do elektronicznego naboru rekrutacja do klas pierwszych szkół gimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru na stronie internetowej: https://gimnazja-bielsko-biala.nabory.pl

 

Ważne terminy:

  1. Od 6 maja 2016r. do 10 czerwca 2016r. kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej na stronie internetowej: https://gimnazja-bielsko-biala.nabory.pl

  • zgłoszeń przez uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,

  • wniosków przez uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum

  1. Od 24 czerwca 2016r. do 28 czerwca 2016r. do godz. 15.00 –

  • dostarczenie przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu,

  • dostarczenie przez uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu

  1. 15 lipca 2016r. godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  1. Od 15 – 20 lipca 2016r. do godz. 15.00potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.

  1. 22 lipca 2016r. godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum.

 

Autor: BartЕ‚omiej Nagacz (bartek.nagacz(at)gmail.com)