KOMUNIKAT W SPRAWIE KRYTERIUM NABORU DO GIMNAZJUM 2016!

KOMUNIKAT W SPRAWIE KRYTERIUM NABORU DO GIMNAZJUM 2016!

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. rozporządzenia w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942),  w załącznikach zostały zamieszczone skany dokumentów dotyczące rekrutacji uczniów do gimnazjów na rok szkolny 2016/2017:

KOMUNIKAT DYREKTORA MZO W BIELSKU-BIAŁEJ   >>  załącznik nr 1 

KRYTERIA NABORU DO GIMNAZJUM 2016 - BIELSKO-BIAŁA  >>  załącznik nr 2

Autor: BartЕ‚omiej Nagacz (bartek.nagacz(at)gmail.com)