„STOP UZALEŻNIENIOM! RAZEM WYGRYWAMY ZDROWIE” szkolny projekt profilaktyczny

„STOP UZALEŻNIENIOM! RAZEM WYGRYWAMY ZDROWIE” szkolny projekt profilaktyczny

W Gimnazjum nr 2 od września 2015 r. realizowany był autorski projekt profilaktyczny „STOP UZALEŻNIENIOM! RAZEM WYGRYWAMY ZDROWIE”. W ramach tego projektu, uczniowie przygotowywali: gazetkę o tematyce profilaktycznej, logo profilaktyczne, małą formę artystyczną o tematyce profilaktycznej. Brali także udział w zajęciach dotyczących dopalaczy prowadzonych przez terapeutów uzależnień ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych św. Józefa z Bielska –Białej. 23 października w naszej szkole odbył się Szkolny Dzień Profilaktyki, na którym podsumowano wcześniejsze działania. Gimnazjalne koło teatralne, pod kierunkiem Pani Aleksandry Szyry, zaprezentowało spektakl o tematyce profilaktycznej. Następnie każda z klas przedstawiała swoje logo oraz małą formę artystyczną czyli skecz, wiersz, piosenkę lub krótką scenkę. Po prezentacji klas odbyło się spotkanie z terapeutą uzależnień oraz jego podopiecznym. Historia młodego człowieka, jego opowieść o walce i trudnej drodze wychodzenia z uzależnienia, zrobiła na uczniach ogromne wrażenie. On sam wspomniał, że gdyby w jego szkole były takie zajęcia, to może wtedy wiedziałby jakie są zagrożenia i konsekwencje wynikające z zażywania środków psychoaktywnych. Na zakończenie pierwszej części, grupa ratownictwa medycznego z OSP Bystra zaprezentowała pokazy ratownictwa, w których młodzież brała aktywny udział.

Druga część Szkolnego Dnia Profilaktyki odbyła się po południu. Wzięli w niej udział Rodzice, uczniowie i nauczyciele. Spotkanie miało na celu ukazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Program rozgrywek sportowych przygotowały nauczycielki wychowania fizycznego: pani Małgorzata Mirocha i pani Mariola Siemiątkowska. W proponowane zajęcia sportowe angażowali się i rodzice, i nauczyciele, i uczniowie.

Konkursy na gazetkę profilaktyczną, logo, krótką formę artystyczną i konkurencje sportowe w ramach projektu były punktowane. Szczególnie premiowana była obecność Rodziców. Punktacja generalna: I miejsce klasa 2 a ( 165,7 pkt.), II miejsce 1 a (162 pkt.), III miejsce 2b (152 pkt.), IV miejsce 3 a (127,3 pkt.), V miejsce 3b (109 pkt.). Szczegółowa punktacja z poszczególnych konkursów zamieszczona została na tablicy Samorządu Uczniowskiego. Pomysłodawczyniami projektu były panie : Joanna Piper, Aleksandra Szyra, Magdalena Stajewska i Małgorzata Filuś. Na zdjęciach widać że choć walka była zażarta, to wszyscy się świetnie bawili.

Autor: BartЕ‚omiej Nagacz (bartek.nagacz(at)gmail.com)